به گزارش اهروصال؛ مراسم معنوی و پر فیض احیای نخسین شب قدر ۱۹ رمضان در مساجد اهر با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد.

تصاویر/