به گزارش اهروصال؛ تاکنون ۲۳ نفر از ۱۰۸ نفر کاندیدای شورای شهر انصراف خود را از ادامه فعالیت انتخاباتی به فرمانداری تحویل داده اند و در این میان ۸۵ نفر باقی مانده اند.

لیست افراد انصراف داده تا کنون:

اسامی انصراف دهندگان از انتخابات شورای اسلامی شهر اهر تا این لحظه بدین شرح است؛

کاظم بدرزاده رواسجانی

حسنعلی قهرمان فرد

اروجعلی نجون

امین کاشانی اصل

محرم نوری

علیرضا نمازپور

محمد عبدالهیان

امین بهاری

مسعود سلیمانی مصطفی چایی

بهروز اسلامی‌فر

مجتبی علیزاده‌جوبند

محمد رضایی

اسداله قهرمانی‌فرد

مصطفی قهرمانی‌فرد

علیرضا پورصادق

اکبر ناظر

مرتضی فصیحی

نادر شکورنیا

ابوالفضل راضی

سعید راضی

اسماعیل امانی

آزاده نوروزی وفا (آشیان)

غلامرضا خراسانی