به گزارش اهروصال به نقل از مهر، گردهمایی مشترک ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با حضور مدیران کل و مسئولان این دو مجموعه در حالی در محل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی برگزار شد که علاوه بر بررسی عملکرد هر دو مجموعه در اجرای طرح صدور سند مالکیت برای واحدهای شهری و روستایی، از مدیران موفق و نمونه در اجرای این طرح نیز تجلیل شد.

صدور سند برای ۷۱ درصد واحدهای روستایی و ۲۴ درصد واحدهای شهری آذربایجان شرقی

مدیر کل بنیاد مسکن آذرببایجان شرقی سه شنبه در این گردهمایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح اسناد مالکیت شهری و روستایی در استان اظهار داشت: تعداد کل پرونده های ارسالی به واحدهای ثبتی از ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال گذشته ٢۵٨ هزار و ۴٣٢ مورد بوده است.

حافظ باباپور تعداد کل پرونده های ارسالی به واحدهای ثبتی در سال ۹۵ را نیز ۱۰ هزار و ۲۱۷ مورد عنوان و تصریح کرد: تعداد پرونده های موجود در بنیاد مسکن برای ارسال به واحدهای ثبتی استان نیز سه هزار و ٢٧۰ مورد است که از این تعداددو هزار و ٣۵۵ پرونده مربوط به واحدهای روستایی و ٩١۵ مورد نیز مربوط به متقاضیان واحدهای مسکونی شهری است.

وی میزان برخورداری واحدهای مسکونی روستایی از طرح صدور سند مالکیت را ٧١ درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که ٢٨٣ هزار و ۶۵٢ واحد مسکونی روستایی در استان داریم که ٣١۰ هزار و ۵۶٧ خانوار در روستاهای بالای ۲۰ خانوار سکونت دارند و ۶۵ درصد این خانوارها از مزایای صدور سند مالکیت برخوردار شده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذرببایجان شرقی در پایان اظهار داشت: برخورداری واحدهای مسکونی شهری از طرح صدور سند مالکیت نیز ٢۴ درصد است که با توجه به وجود ٨٣ هزار و ۵١٣واحد مسکونی در شهرهای زیر ٢۵هزار نفر و ٨٩ هزار و ٨٢ واحد مسکونی در آنها، میزان برخورداری خانوارهای شهری از طرح ٢٣ درصد است.

بیش از ۲۲۲ هزار سند مالکیت در آذربایجان شرقی صادر شده است

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی نیز در این گردهمایی با اشاره به عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود در طرح صدور اسناد مالکیت گفت: تعداد کل اسناد صادره در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان از ابتدای طرح تا پایان سال قبل ٢٢٢ هزار و ۴٨ مورد بوده که ٢۰١ هزار و ۶٧۴ سند روستایی و ٢۰ هزار و ٣٧۴ سند مالکیت شهری بوده است.

بهپایی تعداد کل اسناد صادره در سال ۹۵ را نیز ١۰ هزار و ٢١٧ عنوان و خاطر نشان کرد: از این تعداد شش هزار و ٧٨٩ سند برای واحدهای روستایی و سه هزار و ۴٢٨ سند در مناطق شهری صادر شده است.

وی با اشاره به ٩ هزار و ٨۴٢ سهمیه صدور سند در سال جاری برای آذربایجان شرقی ادامه داد: هفت هزار و ٢٩۴ مورد از این سهمیه برای مناطق روستایی و دو هزار و ۵۴٨ مورد نیز برای مناطق شهری است و این در حالی است که تعداد پرونده های متقاضیان صدور سند موجود در ثبت ٩ هزار و ٣۰٩ مورد است که پنج هزار و ١١٩ مورد روستایی و چهار هزار  و ١٩۰ پرونده شهری بوده و ١٢ هزار و ۵٧٩ پرونده نیز آماده صدور سند است.

بهپایی سهمیه در نظر گرفته شده برای استان را در برنامه پنجم توسعه ٨٧ هزار و ٢۰ سند اعلام کرد و گفت: ۵٧ هزار و ٩۶٧ سند با عملکرد ۶٧ درصدی صادر شده و این در حالی است که از سهمیه ١٢ هزار موردی سال گذشته، ١۰ هزار و ٢١٧ سند با عملکرد ٨۵ درصدی صادر شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: سهمیه در نظر گرفته شده سال جاری استان در طرح صدور اسناد مالکیت نیز ٩ هزار و ٨۴٢ مورد است که از این تعداد تا کنون ٣۶۰ سند با عملکرد چهار درصدی در فروردین صادر شده است.