به گزارش اهروصال؛ تا کنون ۶ نفر از تعداد ۲۵نفر کاندیدای میان دوره ای مجلس حوزه انتخابی اهر-هریس از ادامه روند انتخابات انصراف دادند.

اسامی نامزدهایی که از انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم اهر و هریس انصراف داده‌اند به شرح زیر است؛

عباس عادلی شهیر

بهروز دعایی

احد شهبازیان

اردشیر مظفری

مرتضی علیاری هریس

محمد ابراهیم اعیانی

گفتنی است با کسر آمار انصراف دهندگان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم، تا این لحظه ۱۹ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه اهر و هریس در عرصه رقابت انتخاباتی فعالیت می‌کنند.