به گزارش اهروصال؛ جشن نیمه شعبان در مساجد سطح اهر با شکوه و عضمت بیشتر از همیشه برگزار گردید.

تصاویر/