پای پیتزا به مدارس اهر باز شده است آن هم به راحتی و در جلوی چشمان تیزبین! مسئولین محترم آموزش و پرورش اهر. در برخی ایام ویژه مانند دهه فجر و مناسبت های دیگر با اطلاع و سفارش رسمی مدارس شهر و با هزینه دانش آموزان، پیتزا در تعداد و سطح وسیع، بین دانش آموزان توزیع می شود. شاید عده ای بگویند مگر چه ایرادی دارد؟ بدآموزی دانش آموزان و تبلیغ فست فودها در بین آنها که قطعا از نظر پزشکی عوارض و امراض مختلفی تولید می کنند یکی از نتایج منفی این اقدام ناشایست می باشد. تحمیل هزینه اضافی و غیر ضروری بر دانش آموزان و والدین یکی دیگر موارد منفی این حرکت مذموم می باشد. اما نکته مهم ان است به نظر می رسد آموزش و پرورش بیش ازآنکه به فکر تغذیه فکری و روحی دانش آموزان باشد در تکاپو برای تغذیه جسمی آنهاست.

همانگونه که از اسم هم مشخص هست تعالی آموزشی و پرورشی دانش آموزان از اهداف اصلی آموزش و پرورش می باشد. سفارش ، تهیه و توزیع یک کالای کم ارزش و مضر در میان دانش آموزان و دبیران با کدامیک از رسالت های آموزش و پرورش همخوانی دارد؟ چرا بدنه این دستگاه عظیم و مهم فرهنگی به اقدامات غیرفرهنگی و گاه ضد فرهنگی کشیده شده می شود؟ به عنوان مثال آیا ما مجاز هستیم که به بهانه نشاط و شادی دانش آموزان موسیقی و رقص را در مدارس به امری رایج و طبیعی تبدیل کنیم؟ هم اینک در اکثر مدارس و مخصوصا در آموزشگاه های دخترانه اهر در مناسبت های ملی و مذهبی ، موسیقی به همراه رقص مرسوم شده است. آیا مسئولین آن اداره، توان برخورد با این پدیده نامبارک و مخرب را ندارند؟ و یا اینکه می خواهند ضعف و کمکاری های فرهنگی و پرورشی خود را با آن پوشش دهند؟
آموزش و پرورش به جای برنامه ریزی های دقیق و هدفمند فرهنگی و پرورشی به بی برنامگی و انفعال شدید فرهنگی مبتلا شده است به طوری که در مقابل پیتزا و رقص ! دستان خود را به نشانه تسلیم بالا برده و به تماشاگر صرف تبدیل شده است. یقین داریم که مسئولین محترم بعد از خواندن این متن به تکذیب و توجیه مشغول خواهند شد.