به گزارش اهروصال؛ اسامی نهایی ۹۶ نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر توسط ستاد انتخابات شهرستان اعلام شد.

این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و وارد نمودن کد داوطلب الزامی می باشد.

لازم به ذکر است انتخابات همزمان با انتخابات میان دوره ای مجلس و ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

اسامی نهایی نامزدهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است؛

۱-      علیرضا اجتماعی ۱۲۴

۲-      علی اسحقی ۱۲۵

۳-      علی اسدیان ۱۲۶

۴-      محرم اصلانی ۱۲۸

۵-      میر محمد اعلام الهدی ۱۲۹

۶-      محسن امان زاده ۱۴۱

۷-      اسماعیل امانی ۱۴۲

۸-       صفر امانی ۱۴۵

۹-      سمیه انوری سفیدان ۱۴۶

۱۰-  مهدی بابایی ۱۴۸

۱۱-  ابوالفضل بابایی دایلاری ۱۴۹

۱۲-  الهام بخشی ۱۵۱

۱۳-  صادق بلندی ۱۵۴

۱۴-  منصور بهاری ۱۵۷

۱۵-  مریم بیرامی جوبند ۱۵۸

۱۶-  علیرضا پورصادق ۱۵۹

۱۷-  علی اکبر تائیدی ۱۶۱

۱۸-  بهبود جعفری ۱۶۴

۱۹-  حسن جم چولقشلاقلی ۱۶۵

۲۰-  صمد حاجی محمدی ۱۶۷

۲۱-  فرمان حبیبی ۱۶۸

۲۲-  سیروس حسین زاده ۱۷۱

۲۳-  ابراهیم حکیمی ۱۷۴

۲۴-  عبدالعلی خداشناس ۱۷۶

۲۵-  غلامرضا خراسانی ۱۷۸

۲۶-  رضا داداشپور ۱۸۱

۲۷-  جواد دهقانی ۱۸۲

۲۸-  محمدعلی دیزجی قدیم ۱۸۴

۲۹-  رضا ذاکری ۱۸۵

۳۰-  بهمن راستگو ۱۸۶

۳۱-  ابوالفضل راضی ۱۸۷

۳۲-  سعید راضی ۱۸۹

۳۳-  بهزاد رسولی ۱۹۱

۳۴-  محمد رضایی ۱۹۲

۳۵-  ابوالفضل رضایی فرد ۱۹۴

۳۶-  ابوالفضل رضاپور ۱۹۵

۳۷-  پیمان رضازاده ۱۹۶

۳۸-  بهبود سعادتی ۱۹۸

۳۹-  حامد سعادتی ۲۱۲

۴۰-  محمود سعادتی ۲۱۴

۴۱-  سجاد سلطانپور ۲۱۵

۴۲-  رحیم سیابی ۲۱۷

۴۳-  نادر شکورنیا ۲۱۸

۴۴-  صابر شهیم گرمی ۲۴۱

۴۵-  امیدعلی شیخی ۲۴۲

۴۶-  صالح شیری ۲۴۵

۴۷-  جابر صادقی آذر ۲۴۶

۴۸-  منصور صدری ۲۴۷

۴۹-  غلامعلی عبادپور ۲۴۹

۵۰-  راضیه عباسی معروفان ۲۵۱

۵۱-  اکبر عبدالهی ۲۵۳

۵۲-  کریم عزتی همراهلو ۲۵۶

۵۳-  سعید علمی ۲۵۷

۵۴-  صمد علی اکبرزاده اهری ۲۵۸

۵۵-  مجتبی علیزاده جوبند ۲۵۹

۵۶-  حمید غلامی ۲۶۲

۵۷-  اصغر فتح زاده غریبه ۲۶۴

۵۸-  مجتبی فرسیو ۲۶۵

۵۹-  محمد فرضی ۲۶۷

۶۰-  محمدرضا فرضی رزین ۲۶۸

۶۱-  مرتضی فصیحی ۲۶۹

۶۲-  مهدی قاسم زاده ۲۷۱

۶۳-  سیفعلی قرطاسی ۲۷۲

۶۴-  محمدرضا قلی پور ۲۷۴

۶۵-  اسداله قهرمانی فرد ۲۷۶

۶۶-  حسین قهرمانی فرد ۲۷۸

۶۷-  مصطفی قهرمانی فرد ۲۷۹

۶۸-  جلیل کاظم زاده ۲۸۲

۶۹-  جلیل کاظمی ۲۸۴

۷۰-  جعفر کربلایی زاده ۲۸۵

۷۱-  دلبر کریم زاده ۲۸۶

۷۲-  صابر محرم زاده ۲۸۷

۷۳-  احد محسنی اهری ۲۸۹

۷۴-  اصغر محمود آبادی ۲۹۱

۷۵-  قادر مختاریان ۲۹۲

۷۶-  رسول مردی ۲۹۴

۷۷-  مهدی مظفری ۲۹۵

۷۸-  محمدرضا مقنی زاده ۲۹۶

۷۹-  الیاس ممی پور ۲۹۷

۸۰-  سید مجید موسوی ۲۹۸

۸۱-  میرجلال موسوی ۴۱۲

۸۲-  میرکمال الدین موسوی ۴۱۴

۸۳-  احسان موسوی نیا ۴۱۵

۸۴-  خالق ویردی میرزایی ۴۱۶

۸۵-  اکبر ناظر ۴۱۷

۸۶-  علی نجفی ۴۱۹

۸۷-  انوشیروان نریمانی ۴۲۴

۸۸-  امیر نشاطی ۴۲۵

۸۹-  اکبر نظری ۴۲۶

۹۰-  ابراهیم نوایی ۴۲۸

۹۱-  علی نوروزی فر ۴۲۹

۹۲-  آرزو نوروزی وفا ۴۵۱

۹۳-  بهزاد نیک نفس ۴۵۴

۹۴-  حسین هادی ۴۵۶

۹۵-  اصغر همت جو ۴۵۷

۹۶-  علی همرنگ بسطام ۴۵۸