به گزارش اهروصال؛ برنامه ائل سسی با حضور گسترده مردم در محل پارک شیخ شهاب الدین برگزار شد.

تصاویر/