به گزارش اهروصال؛ مرحله شهرستانی چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف در رشته های قرائت،ترتیل،دعاخوانی،حفظ، در شهرستان اهر در بخش خواهران با شرکت جمع کثیری از شرکت کنندگان شهرستانی برگزار شد.

تصاویر/