به گزارش اهروصال به نقل از سرویس یادداشت نشریه داخلی مشکات هدایت؛

در روزهای نخستین امسال متأسفانه با گزارش چندین مورد خودکشی در اهر روبرو شدیم. این پدیده غم‌انگیز و متأثرکننده می‌تواند علل مختلفی داشته باشد. علت‌های فردی و علت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بروز و ظهور آن مؤثر است. ثبت و بررسی دقیق علل خودکشی‌ها و مطالعات اجتماعی در مورد آن قطعاً راهکار مهمی در شناخت موضوع و برنامه‌ریزی موفقیت‌آمیز در پیشگیری از خودکشی‌ها است. این مهم در یک شهر دانشگاهی مانند اهر چندان کار سختی نیست و باوجود اساتید مبرز و دانشجویان علاقه‌مند می‌تواند در پایان‌نامه‌ها و مقالات متعددی حلاجی‌شده و به نقشه راهی برای به حداقل رساندن آمار خودکشی تبدیل شود. ایجاد و تقویت مراکز مشاوره دولتی و خصوصی در اهر نیز برای مقابله و پیشگیری از خودکشی و سایر معضلات اجتماعی ضروری است. تأسیس و فعالیت اورژانس اجتماعی در اهر اقدام ارزشمندی است که اداره بهزیستی نسبت به آن مبادرت نموده است؛ اما نکته جالبی که در این میان وجود دارد تحلیل‌های نادرست و عوضی عده‌ای مغرض در اهر است که سعی می‌کنند ازاین‌گونه اتفاقات اجتماعی سوءاستفاده نمایند. این افراد عامداً و با وقاحت تمام، مسئله خودکشی را به اختلافات سیاسی و فکری خود با دیگران نسبت می‌دهند و ادعا می‌کنند که چون برخی در اهر علیه میرزا جعفر قراجه داغی مطلب نگاشته‌اند به همین دلیل اهری‌ها به خودکشی روی آورده‌اند! مخالفت و یا موافقت با برخی اشخاص تاریخی و موردعلاقه این مغرضان چه ارتباط منطقی با میزان خودکشی در اهر می‌تواند داشته باشد؟ این نتیجه‌گیری مضحک، دیمی و غیرعلمی نشان می‌دهد که چون آن‌ها در اثبات برخی از ادعاهای خود درمانده‌اند درنتیجه به این‌گونه پریشان‌گویی روی آورده‌اند. چرا این دوستان، علت‌های اقتصادی، بیکاری و مسائل معیشتی که معمولاً علت‌العلل پدیده‌هایی همچون خودکشی است را از مسئولین اجرایی منطقه، پیگیری و بازخواست نمی‌کنند؟ اگر این خودکشی‌ها در زمان دولت قبل به وقوع می‌پیوست آیا این‌گونه تحلیل آب دوغ خیاری می‌کردند یا اینکه طور دیگری عمل می‌نمودند؟ ما در شماره قبل عنوان کردیم که برخی از قلم‌به‌دستان و منبری‌ها بعد از روی کار آمدن مجموعه مدیریتی جدید از حجم انتقادهای خود از مسئولین دولتی کاسته‌اند و اتفاقاً این سیاسی‌کاری آن‌ها و عدم فشار آوردن به مدیریت منطقه در مورد افزایش آمار خودکشی دلیل آشکاری بر آن مدعاست. اینکه چرا آن‌ها به مردم اهر آدرس غلط می‌دهند کاملاً گویاست! و با انتخابات ۲۹ اردیبهشت و خروجی آن کاملاً در ارتباط است!