به گزارش اهروصال؛ ۳۰ امین  شماره ماهنامه داخلی مشکات هدایت با رویکرد فرهنگ در عالَم انقلاب اسلامی به تعداد ۸ صفحه منتشر گردید . علاقمندان جهت دریافت این ماهنامه می توانند با مراجعه به رده های بسیج مستضعفین و مراسمات بسیج آن را دریافت نمایند.