به گزارش اهروصال؛ مراسم معنوی اعتکاف شهرستان اهر در مسجد شیخ عماد با حضور مردم متدین در حال برگزاریست.