به گزارش اهروصال؛ بعد از ظهر امروز دو موتور سیکلت بصورت شاخ به شاخ در سه راهی اندریان با سه مصدوم تصادف کردند که مصدومین آن توسط اورژانس ابتدا به بیمارستان ورزقان انتقال یافته و پس از اقدامات اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شدند.