به گزارش اهروصال به نقل از زیتون،  مراکز و پایگاههای متعددی در سطح جهان و منطقه تراز کیفی و کمی دانشگاهها را بررسی می کنند؛ در این میان پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) همه ساله رتبه های برتر دانشگاههای ایران و رتبه های برتر دانشگاههای آسیا را براساس شاخص های پایگاه تایمز مورد بررسی قرار می دهد.

شاخص های پایگاههای استنادی بین المللی

دهقانی سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام درخصوص وضعیت دانشگاههای ایران در سال ۲۰۱۷ اظهار داشت: علاوه بر دانشگاههای شریف، علم و صنعت، امیرکبیر و تهران، دانشگاه های شیراز، اصفهان، یزد، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی کرج و زنجان برای اولین بار توانسته اند در سال ۲۰۱۷ به جمع دانشگاه های برتر آسیایی راه پیدا کنند.

سرپرست ISC ادامه داد: رتبه بندی آسیایی تایمز همچون رتبه بندی جهانی تایمز، از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین المللی بهره می گیرد.

وی گفت: ۱۳ شاخص های رتبه بندی تایمز شامل ۱) میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده (در معیار استنادها)؛ ۲) بررسی شهرت پژوهشی، ۳) تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی و ۴) درآمد پژوهش (در معیار پژوهش)؛ ۵) بررسی شهرت آموزشی، ۶) نسبت مدرک دکتری ارائه شده توسط مؤسسه به تعداد اعضای هیأت علمی، ۷) نسبت تعداد کل دانشجویان به اعضای هیأت علمی است.

دهقانی اضافه کرد: از دیگر شاخص ها می توان به ۸) نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه، ۹) درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی (در معیار آموزش)؛ ۱۰) نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی، ۱۱) نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی، ۱۲) سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی (در معیار وجهه بین المللی)؛ ۱۳) درآمد پژوهشی حاصل از صنعت به ازای اعضای هیأت علمی (در معیار درآمد صنعتی) اشاره کرد.

چرا اثری از دانشگاههای استان در میان پایگاههای استنادی بین المللی نیست؟

از میان دانشگاههای برتر استان آذربایجان‌شرقی، نامی در پایگاه تایمز دیده نمی شود؛ البته دانشگاه تبریز در پیمایش پایگاه یو اس نیوز جزو ۱۱ دانشگاه برتر ایران شناخته شده است. این در حالی است که نام ۷دانشگاه برتر ایران به صورت مشترک در پایگاههای تایمز و یو اس نیوز مشاهده می گردد.

با بررسی شاخص های رشد علمی این دو پایگاه معتبر بین المللی متوجه میشویم که تفاوت هایی بین شاخص ها وجود دارد اما چندان فاحش نیست؛ برای مثال پایگاه تایمز، تولیدات علمی هر دانشگاه را براساس اعضای هیئت علمی در نظر می گیرد اما در پایگاه یو اس نیوز، تولیدات استناد علمی و اعتبارات جهانی و منطقه ای پژوهش مدنظر قرار می گیرد.

در هر حال با چنین تفاوت هایی، نام ۷دانشگاه برتر ایران مشترکا در دو پایگاه معتبر بین المللی درج شده است؛ دانشگاههای برتر استان که همواره نام آنها در پایگاه ISC مشاهده می گردد، می توانند با برنامه ریزی مدون، موفقیت دانشگاههایی مثل زنجان را کسب کنند.

وقتی دانشگاه زنجان از دانشگاههای تبریز و سهند، عبور می کند

دانشگاه زنجان، فردوسی مشهد، آزاد کرج همزمان در دو پایگاه معتبر منطقه ای و آسیایی، رتبه های آسیایی سال ۲۰۱۷ را کسب نموده اند؛ این موفقیت نشان می دهد که شاخص های هر سه پایگاه معتبر استنادی مورد توجه مدیریت این دانشگاهها قرار گرفته است.

به جز دانشگاه تبریز که در میان هزار دانشگاه برتر پایگاه یو اس نیوز وجود دارد، دانشگاههای دیگر استان که جزو نامدارترین دانشگاههای ایران محسوب می شوند، عملکرد مناسبی در پایگاههای معتبر بین المللی ارائه نکرده اند.

دانشگاه تبریز در پایگاه یو اس نیوز رتبه ۷۷۷ را کسب کرده و فاصله ی بیشتری با دانشگاههای تازه راه یافته ایرانی به دو پایگاه معتبر دارد. لذا عزم راسخی میطلبد تا دانشگاههای استانی نیز در میان پایگاههای استنادی منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و رشد علمی این مراکز قابل لمس باشد.

انتهای پیام/