پرویز عزیزی در اهروصال نوشت؛

ایام عید است و شهرمان پذیرای  مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور، هر چند نقش اهر، این شهر تاریخی متاسفانه بیشتر بعنوان گذر گاه میباشد. اما چیزی که در این میان جالب توجه است حضور گردشگران در محله های فقیر و حاشیه ای شهر است!!!!!!! وقتی از خانه خارج میشویم و به خیابان میرسیم ماشین های شاسی بلند و لوکس و گاها خودروهایی کمی رده پایین تر از انها را میبینیم که در حال عبور و مرور هستند. اما چیزی که ادمی را بفکر فرو میبرد این است که چرا همه این افراد به محض مشاهده یک نفر سلام و احوال پرسی میکنند، بوق میزنند و حتی گاها پیاده شده و رو بوسی میکنند!!!!! و این سوالات پیش میاید که آیا افراد این محله ها خیلی سرشناسد؟ یا این مسافران خیلی ادم های خون گرمی هستند؟؟؟؟
اما وقتی چشم بر پلاک خودرو ها خیره میشود انوقت هست که همه چیز عیان میشود.
بلی  ما در اشتباه بودیم. اینها همشهری های خودمان هستند که احساس وظیفه کردند و قصد خدمت در مقام شورای شهر و یا نمایندگی مجلس برای شهرمان علی الخصوص این محلات فقیر را دارند. منتهی چون این عزیزان مانند سال کبیسه فقط هر چهار سال یکبار یاد حاشیه شهر میافتند ما را دچار اشتباه میکنند و این حس به ادمی دست میدهد که در یک مکان توریستی یا دارای اثار تاریخی زندگی میکند!!!!!
بلی این عزیزان همان توریست های کبیسه ای هستند.