حجت الاسلام ممی زاده در اهروصال نوشت؛

با ظهور انقلاب اسلامی در این تاریخ عملاً اسلام پس از صدها ســال چهره‌ی حقیقی خود را به صحنه آورد تا آینده، آینده حاکمیت معنا شود، یعنی بشر در حال حاضر در زیر سایه‌ی انقلاب اسلامی در حال عبور از روح سکولاریته‌ای است که «معنا» را نفی می‌کند.

کسی که امیر‌المؤمنین(ع) را در فرهنگ و اندیشه خود دارد، در مقابل ارزش‌های اسلامی دیگر چه نیازی به فرهنگ ایران پیشاانقلابی دارد؟ برخی ها مجسمه رضاخان یا میرزا فتحعلی آخوندزاده را که خجالت می‌کشند به میدان بیاورند، به جای آن در وسط شهر می خواهند مجسمه آشیق را به میدان بیاورند. منظور این نیست که آشیق آدم بدی است، منظور این است که گاهی به میدان آوردن فرهنگ آشیق ، به معنی حذف فرهنگ علی(ع) است؛ چون وقتی فرهنگ علوی در عالم نیامده بود، می‌توانستید به فرهنگ آشیق رجوع کنید، ولی وقتی فرهنگ علوی در صحنه حیات بشر عرضه شده است، ذهن جامعه را به المان های موسیقی مشغول‌کردن و متوقف کردن ، باعث نادیده‌گرفتن فرهنگ معصوم می‌شود.

در زمان امام علی(ع) فرهنگ علوی در مقابل فرهنگ اموی مطرح بود و امروز نیز فرهنگ غرب در مقابل فرهنگ علوی قرار دارد که بشر را به سوی نابودی و اضمحلال می کشاند و تنها فرهنگ علوی است که می تواند بشریت را نجات دهد.

دلیل اصلی مشکلات امروز جوامع اسلامی همانطور که امام علی در ۱۴۰۰ سال پیش فرمودند این است که ما معارف را از معدن آن که همانا پیامبر(ص)، قرآن و اهل بیت هستند، اقتباس نمی کنیم.

راستی احیاء نام میرزاجعفرقراجه داغی در شهرستان اهر در شکل و قالب کدام ارزش های اسلامی مطرح می شود و یا اینکه فرد مذکور چه نسبتی با ارزشهای اسلامی دارد؟ آیا می توان به صرف مهارت در فن ترجمه و فارغ از تفکر ضدیت با اسلام و دین ستیزی  ایشان ، سالن اداره ارشاد اسلامی را به نام وی نامگذاری کرد ؟

فرهنگ شامل رقص هم‌ مى‌شود؛ اما این مطلب چه ربطى به مسأله مبارزه با تهاجم فرهنگى دارد؟

به اینکه مانند هزار سال پیش برقصیم یا مانند آنها موسیقى بنوازیم احیاى ارزشهاى اسلامى گفته نمى‌شود. کسانی که فرهنگ رقص را به نوعی در نوشته ها و نشریات خود ترویج و اشاعه می دهند ، بدانند یا ندانند بطور یقین در زمین بازی دشمن قرار دارند . چه کسانی جامعه را به اشتباه‌ مى‌اندازند؟‌

آیا نمی‌توان گفت آن عده که گرفتار جریان روشنفکری غرب زده شدند و دیگر زبان مردم را نمی‌فهمند به جهت آن است که از تاریخ ملت ایران بیرون افتاده‌اند، تا آن‌جا که ایرانی‌بودن خود را با منظری که غرب به آن‌ها می‌نمایاند، در ایران باستانِ قبل از اسلام و یا ایران پیشاانقلابی دنبال می‌کنند، و برای آن نمادسازی می کنند ؟

این یک قاعده است، دیروز و امروز هم ندارد. مشاوران رضاخان هم به او پیشنهاد کردند برای حذف اسلام، فرهنگ ایران باستان را جایگزین کند .