کبریت و هرگونه مواد آتش زا از جمله نفت و بنزین را از دسترس کودکان و نوجوانان دور کنید.

از تهیه و استفاده مواد محترقه غیر استاندارد و دست ساز خودداری کنید.

به پدران و مادران توصیه می شود کودکان و نوجوانان خود را از خطرات و پیامدهای بازی کردن با آتش، ترقه و مواد محترقه آگاه کنند.
از آتش زدن بوته،هیزم و … در محوطه های بسته و کوچک و در پارکینگ ساختمان خودداری کنید.

از انداختن قوطی های دربسته مخازن کوچک گاز و ظروف تحت فشار به درون آتشی که منجر به انفجار می شود، خودداری کنید.

برای روشن کردن آتش از مایعات سریع الاشتعال مانند بنزین و تینر و .. استفاده نکنید

خاموش کننده های دستی را در این ایام در منزل، محل کار و.. . به صورت کاملا آماده در دسترس قرار دهید

در صورت بروز هرگونه آتش سوزی و حادثه دیگری بی درنگ با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرید.