به گزارش اهروصال؛ برنامه درخت کاری پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه به مناسبت هفته درخت کاری در محوطه سپاه ناحیه اهر و با حضور پرسنل سپاه ناحیه اهر، بخشدار مرکزی اهر و برخی مسئولین شهرستانی برگزار شد.