به گزارش اهروصال؛ پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه اردوی راهیان نور از حوزه بسیج دانش آموزی خواهران به مقصد مناطق عملیاتی از اهر اعزام شد.