به گزارش اهروصال؛ با ورود به روز سوم تعداد ثبت نام کنندگان به انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی اهر و هریس به ۱۳ نفر رسید.

ثبت نام کنندگان امروز عبارتند از:

شهریار ممی خانی، علی اصغری، علی عبدالهی و بشیر مطلبی  نفراتی بودند که امروز اقدام به ثبت نام در ستاد انتخاباتی حوزه اهر و هریس کردند.

لازم به ذکر است که در روز های گذشته ۹ نفر نیز ثبت نام کرده بودند که عبارتند از :

احمد محرم زاده، محمد روحی حاجی خواجه لو، جلال شادمان، بیت اله عبدالهی، صولت عطالو، امیررضا غنی زاده حاجی خواجه لو، ایرج میرزایی، حمید نام آوران و صولت همت جو جوبند.

لازم به ذکر است که لیست افراد بدون دلیل خاصی یا گرایش سیاسی رده بندی شده است.