به گزارش اهروصال؛ ثبت نام انتخابات میان دوره ای مجلس در اهر وارد روز دوم شد و ثبت نام کنندگان آن به ۹ نفر رسید.

امروز نیز ۴ نفر با انجام ثبت نام به لیست کاندیداهای اهر اضافه شدند

بر اساس گزارشات واصله دیروز نیز شخصی بنام اصغری از وزارت کشور ثبت نام کرده است که به لیست اضافه می شود.

ثبت نام کنندگان امروز عبارتند از:

محمد روحی رئیس سابق دانشگاه پیام نور اهر، مهندس جلال شادمان، مهندس صولت همت جو و دکتر صولت عطالو

نکته : علت ذکر نشدن عنوان بقیه کاندیداها صرفا بی اطلاعی از عنوان و سمت ایشان می باشد

اخبار تکمیلی متعابقا در سایت و کانال قرار میگیرد.