سرویس اجتماعی اهروصال؛

حدود بیست سال پیش مردم شهر خوشحال بودند که بیمارستان جدیدی ساخته می شود که با تجهیزات بیشتر و بهتر در خدمت مردم منطقه و مردم شهر خواهد بود. نظر به اینکه دیگر شهر اهر آن شهر ۴۰ یا ۵۰ سال پیش نبود و در حال گسترش بود. همه بر این باور بودند که ۲ بیمارستان خواهیم داشت غافل از اینکه وسایل و تجهیزات بیمارستان قدیم  به بیمارستان جدید منتقل می شود. طولی نکشید که مردم با دیدن فضای بلااستفاده و خالی بیمارستان متوجه شدند خیالی واهی در سر داشته اند.

مردم در کمال تعجب تبدیل شدن بیمارستان قدیم به مدرسه غیر دولتی را با چشم خود دیدند

مدت ها بیمارستان قدیم راکد و بلااستفاده ماند و پس از چندی به مراکز آموزشی مانند  دانشگاه پیام نور یا مدارس غیر دولتی تبدیل شد.

حال آنکه اهر میزبان بیمارانی از سایر نقاط ارسباران نیز است و نیاز به یک بیمارستان تخصصی در هر زمینه ای که میسر باشد به شدت احساس می شود تا بخشی کوچکی از نیاز مردم منطقه که توانایی اعزام بیمار خود به مرکز استان را ندارند برطرف شود.

آیا وقت آن نرسیده که مسئولین شهر به فکر باشند که آیا برای شهرستانی با این وسعت که چندین شهرستان همجوار را نیز پوشش می دهد حداقل یک بیمارستان تخصصی هم لازم است ؟

حتی اگر امکان احداث بیمارستان تخصصی را نداشتند بهتر نبود یک درمانگاه شبانه روزی برای مردم آن منطقه دایر شود تا مجبور به طی کردن مسافت طولانی برای درمان نباشند ؟

حال اینکه مراکز آموزشی خصوصی با درآمد حاصله خود می توانند به راحتی در هر جای شهر محلی را برای فعالیت خود در اختیار داشته باشند.

آیا هدف از ساخت آن ساختمان با هزینه دولتی کرایه دادن به مراکز آموزشی غیر دولتی بود ؟