به گزارش اهروصال؛ یادواره شهدای آبروی محله شهید والامقام عباداله صالحی توسط پایگاه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهدا (ع) حوزه ظفر شهری با روایتگری سرهنگ پاسدارحاج غفار ملکی برگزار گردید.