به گزارش اهروصال؛ به نقل از تبریز بیدار ،  قلیچدار اوغلو  با اشاره به اینکه میزان بدهی وام بانک و کارت های اعتباری شهروندان ترک به بیش از ۴۲۴ میلیارد لیر رسیده است، اظهارداشت: در حالی که ملت در باتلاق بدهی فرو رفته است، تنها دغدغه اردوغان ایجاد نظام ریاستی و قرار گرفتنش در رأس این نظام می باشد.

پس از کودتای۱۵ جولای، در تاریخ ۲۰ جولای با اعلام وضعیت فوق العاده یک کودتای دیگر انجام شد. در نتیجه این کودتا هزاران نفر به زندان انداخته شده و بیش از ۱ میلیون خانواده نیز مورد ظلم قرار گرفتند.

در کودتای ۱۲ سپتامبر که در نتیجه آن کنان اورن رئیس جمهور شد تعداد ۳ هزار و ۸۴۵ معلم از کار اخراج شده بودند، در پی کودتای ۲ جولای ۳۰ هزار و ۴۷۰ معلم از کار برکنار شده حساب های بانکی آنها توقیف شد. کاری که اورن نیز انجام نداد را اینها انجام دادند.

در کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۲۰ و در پی کودتای ۲۰ جولای ۴ هزار و ۸۱۱ آکادمیسین از کار اخراج شدند. در حالی که باید اساتید را محترم شمرد، اینها اساتیدی که نگرش آنها را نمی پسندند را از کار اخراج می کنند.

شمار روزنامه نگاران بازداشتی به بیش از ۱۵۰ نفر رسید.

اینها رکورد ظلم و ظالمان را شکستند.