به گزارش اهروصال؛ علی احمدزاده گفت: پنجمین دوره این آزمون ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه این هفته مورخ ۹۵/۱۱/۲۸ در امامزاده سید علی(ع) مسجد شیخ عماد برگزار می شود.
وی افزود شرکت کنندگان در دو گروه خواهران و برادران در رشته های حفظ جز ۳۰، جز ۱و ۳۰ ، ۱و۲و۳۰، ۵جز اول ،۱۰ جز ، ۱۵ جز، ۲۰ جز، حفظ کل، حفظ ۱۵۰ موضوعی، حفظ۳۰۰  موضوعی، حفظ ۱۲۰ موضوعی به رقابت خواهند پرداخت و برای افرادی که از مجموع آزمون شفاهی و کتبی امتیاز ۷۰ دریافت کنند گواهینامه حفظ اعطا خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت علاقمندان و حافظان قرآن کریم می توانند در این آزمون شرکت کنند.