February 19,2018 | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اخبار ویژه
تبلیغاتیادداشت/

فرهنگ یا فولکلور ؟

واژه فرهنگ تعاریف و معانی فراوانی دارد که جامعه شناسان برای ان ذکر کرده اند، لذا برای بررسی وپرداختن به همه آنها نیاز به زمان و میدان پژوهشی وسیع ...

پیشخوان اخبار