October 23,2018 | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

تصویری/ نمایشگاه دائمی صنایع دستی با موضوع تبریز ۲۰۱۸

به گزارش اهروصال؛ نمایشگاه دائمی و هنری با موضوع تبریز ۲۰۱۸ در حال برگزاری می باشد.

این نمایشگاه جنب دانشگاه هنر تبریز برگزار گردیده و بازدید و خرید برای عموم آزاد می باشد.

تصاویر/