December 12,2017 | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

تصویری / عزاداری در روز عاشورای حسینی در اهر (۱)

به گزارش اهروصال؛ مردم ولایت مدار و متدین مردم اهر در روز عاشورای حسینی اقدام به عزاداری خیابانی در سطح شهر کردند.

تصاویر/