January 21,2018 | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

تصویری/ روز سوم رزمایش گردان اولویت اول حوزه قدس شهری

به گزارش اهروصال؛ روز سوم رزمایش گردان اولویت اول حوزه قدس شهری در محل رزمایش به موفقیت برگزار شد.

تصاویر/