October 17,2018 | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

تصویری / بارش اولین برف زمستانی در اهر

به گزارش اهروصال؛ بارش اولین برف زمستانی در اهر باعث خوشحالی مردم این منطقه به خصوص کشاورزان شد.
تصاویر: مصطفی قربان موحد
تصاویر/