دریاچه ارومیه از خشکی تا به گل نشستن شناور ها

دریاچه ارومیه از خشکی تا به گل نشستن شناور ها

از خشکی دریاچه ارومیه تا ویرانیی مسافر خانه ها و تعطیلی رستوران ها تا پوسیدگی شناور ها در دریاچه بی آب ارومیه و از کودکانی که پر آبی دریاچه را ندیدند و چشم به دریاچه خشک ارومیه دوختن و از سلفی غم انگیز خانواده ها با دریاچه ارومیه و تبدیل شدن دریاچه به پیست موتور سواری و ماشین سواری به جای قایق سواری از دید دوربین اهروصال برای عموم به اشتراک می گذاریم.

فتنه بیست تیر ۷۸ دانشگاه تبریز

فتنه بیست تیر ۷۸ دانشگاه تبریز

بیستم تیر مصادف است با فتنه‌ای که در دانشگاه تبریز در سال ۷۸ رخ داد. حادثه تلخی که توسط ضدانقلاب و بیگانگان طراحی و توسط عده‌ای از عوامل داخلی آن‌ها به اجرا درآمد.

ظرفیت ایجاد ۵۰ هزار شغل را در آذربایجان شرقی داریم

ظرفیت ایجاد ۵۰ هزار شغل را در آذربایجان شرقی داریم

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت با شرایط خاص خود قادر به استخدام نیست و کارمند به حد نیاز در ادارات وجود دارد، گفت: وجود کارمند بیش از حد، به دلیل اینکه این کارمندان اضافه هم باید نامه‌ها امضا و اظهار نظر کنند به مانع تولید تبدیل می‌شوند.