بیش از ۲۵۰ اثر فاخر به دبیرخانه جشنواره شعر ارسباران ارسال گردیده است

بیش از ۲۵۰ اثر فاخر به دبیرخانه جشنواره شعر ارسباران ارسال گردیده است

کریم پور: امسال سعی ما بر این بوده است تا جشنواره را به‌صورت استانی برگزار کنیم و پس از اعلام فراخوان ۲۵۰ اثر از ۸۰ شاعر استانی به دبیرخانه جشنواره ارسال و گردآوری‌شده است و ازلحاظ کیفیت و محتوا پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

متاسفانه به علت نبود مرکز دائمی ترک اعتیاد در اهر بیماران را به سایر شهرستان ها برای ترک اعزام می کنیم

متاسفانه به علت نبود مرکز دائمی ترک اعتیاد در اهر بیماران را به سایر شهرستان ها برای ترک اعزام می کنیم

رحیم عبدالهی: متأسفانه هم اکنون به علت نبود این مرکز دائمی در شهرستان اهر،بیماران معتاد به مواد مخدر را که نیاز به ترک اعتیاد دارند، به مراکز یازپروری و ترک اعتیاد سایر شهرستان‌ها معرفی می‌کنند.

دشمن از رسانه و مخصوصا شبکه های اجتماعی جهت ایجاد جنگ نرم و هجمه به اعتقادات و باورهای دینی مردم استفاده می کند

دشمن از رسانه و مخصوصا شبکه های اجتماعی جهت ایجاد جنگ نرم و هجمه به اعتقادات و باورهای دینی مردم استفاده می کند

حجت الاسلام ممی زاده : دشمن از رسانه و مخصوصا شبکه های اجتماعی جهت ایجاد جنگ نرم و هجمه به اعتقادات و باورهای دینی مردم و تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی استفاده می کند.