ظرفیت ایجاد ۵۰ هزار شغل را در آذربایجان شرقی داریم

ظرفیت ایجاد ۵۰ هزار شغل را در آذربایجان شرقی داریم

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت با شرایط خاص خود قادر به استخدام نیست و کارمند به حد نیاز در ادارات وجود دارد، گفت: وجود کارمند بیش از حد، به دلیل اینکه این کارمندان اضافه هم باید نامه‌ها امضا و اظهار نظر کنند به مانع تولید تبدیل می‌شوند.

آمریکا و حقوق بشر از شعار تا واقعیت

آمریکا و حقوق بشر از شعار تا واقعیت

مقاله حاضر سعی دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر ومیزان رعایت واحترام به آن توسط ایالات متحده آمریکا که امروزه یکی از پر ادعا ترین کشورها در مورد رعایت این حقوق واحترام وتکریم آن است بپردازد ومشخص نماید که آیا ایالات متحده واقعا آن طور که وانمود میکند.