️ مشکل آب شرب روستای هلان را پیگیری می‌کنم

️ مشکل آب شرب روستای هلان را پیگیری می‌کنم

بیت الله عبدالهی در جمع اهالی روستای هلان با اشاره به اینکه شهرستان اهر باوجود بیش از ۶۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین نیازمند ایجاد کشتارگاه صنعتی است، گفت: با ایجاد کشتارگاه صنعتی علاوه جلوگیری از خروج دام زنده بلکه با این روش برای صدها نفر از بیکاران شغل ایجاد می‌شود

طرح جامع اهر میراث دوره چهارم شورای شهر اهر

طرح جامع اهر میراث دوره چهارم شورای شهر اهر

در اوایل روی کار آمدن شورای شهر دوره چهارم اهر (سال ۹۲) مقاله ای با عنوان ” لزوم توجه مدیران شهری اهر به طرح های توسعه شهری” در سایتهای خبری منطقه از جمله ” اهر وصال” توسط نگارنده به رشته تحریر آمد که در آن بر موارد مورد لزوم توجه شورای شهر اهر به عنوان مدیران شهری و نمایندگان مردم تأکید گردید.

ایجاد شهرک صنعتی پتروشیمی در فاز جدید شهرک صنعتی اهر

ایجاد شهرک صنعتی پتروشیمی در فاز جدید شهرک صنعتی اهر

مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: هم اکنون ۷۶۹ شهرک و ناحیه صنعتی در سطح کشور فعال بوده و در این شهرک‌ها زمین در مقابل انتفاع واگذار می‌شود و زمین واگذاری در شهرک‌ها رایگان بوده و هزینه ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات ارائه شده از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود.