فتنه و سیر تکاملی آن در اسلام و ایران

فتنه و سیر تکاملی آن در اسلام و ایران

تراکم فتنه‌ها در بیست‌وپنج سال بعد از وفات پیامبر (ص) و از سال ۳۵ هجری تا پایان حکومت حضرت علی (ع) بیداد می‌کرد. به‌واسطه‌ی این فتنه‌ها ارزش‌های جامعه اسلامی دگرگون‌شده بود و از اسلام جز نامی بر جای نمانده بود.

بجای معادن باید تمرکز را بر روی فرهنگ بگذاریم / کتاب تاریخ و جغرافیای نواسر گام بزرگی برای حفظ فرهنگ منطقه است

بجای معادن باید تمرکز را بر روی فرهنگ بگذاریم / کتاب تاریخ و جغرافیای نواسر گام بزرگی برای حفظ فرهنگ منطقه است

جعفر خضوعی: رونمایی از چنین کتاب‌هایی خود از رویدادهای بزرگ محسوب می‌شود چه برسد به اینکه نمایشگاهی به نام ارسباران برگزار شود. این رویداد بزرگ اندازه کوچک‌تر نمایشگاه کتاب تبریز است.