دفترچه های بیمه سلامت حذف نشده اند

دفترچه های بیمه سلامت حذف نشده اند

حسین پور:دارندگان دفترچه‌های بیمه سلامت همگانی رایگان برای دریافت خدمات ملزم به مراجعه به مراکز دولتی هستند و سطح خدمات و میزان خدمات پرداختی در مراکز دولتی به‌هیچ‌وجه تغییرنیافته است .

ضعف زیرساخت های فرهنگی دلمشغولی هنرمندان اهری

ضعف زیرساخت های فرهنگی دلمشغولی هنرمندان اهری

در کنار مشکلات فنی و پشتیبانی برای برگزاری مراسم مختلف فرهنگی و هنری، نبود سالن های مناسب و غیر استاندارد بودن سالن های موجود یکی از دل مشغولی های هنرمندان شهرستان اهر برای اجرای برنامه های هنری است.