پزشکیان از رئیس‌جمهور عبور می‌کند؟

پزشکیان از رئیس‌جمهور عبور می‌کند؟

نایب‌رئیس مجلس به‌قدری هوایِ روحانی را داشت و در مقاطع مختلف همچون حادثه‌ی قطار سپر بلای اعضاء کابینه‌اش شد که حال انتقاد او از شخصِ روحانی را هیچ‌کس باور نمی‌کند.

چرا اثری از دانشگاههای آذربایجان‌شرقی در میان پایگاههای استنادی بین المللی نیست؟/ وقتی دانشگاه زنجان از دانشگاههای تبریز و سهند، عبور می کند

چرا اثری از دانشگاههای آذربایجان‌شرقی در میان پایگاههای استنادی بین المللی نیست؟/ وقتی دانشگاه زنجان از دانشگاههای تبریز و سهند، عبور می کند

دانشگاه تبریز در پیمایش پایگاه یو اس نیوز جزو ۱۱ دانشگاه برتر ایران شناخته شده است. این در حالی است که نام ۷دانشگاه برتر ایران به صورت مشترک در پایگاههای تایمز و یو اس نیوز مشاهده می گردد.