July 17,2018 | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
تبلیغات


نویسنده و پژوهشگر اهری در گفتگوی تفصیلی با اهروصال:

کتاب زندگی نامه آیت الله شیخ احمد آقا اهری در روز شهرستان رونمایی می شود / هیچ یک از اعضای شورای فرهنگ عمومی از چاپ کتاب حمایت نکردند

حسین دوستی، نویسنده و پژوهشگر اهری در گفتگوی تفصیلی با اهروصال؛ از رونمایی کتاب زندگی نامه آیت الله اهری با نام آیت پارسایی در روز شهرستان اهر و همزما...

گفت‌وگوها