October 21,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تبلیغات


وظیفه ما در تحقق شعار سال ۹۶

مقام معظم رهبری، عزت، اقتدار ملی، «همت جوانانه» و «حرکات مؤمنانه فراگیر» را شاخص‌های موفقیت و پیشرفت ملت ایران می‌دانند و مردم و مسئولین باید به آن تو...

سیاسی