تولید عسل در شهرستان هریس تا مرز ۱۵۰ تن افزایش می‌یابد

تولید عسل در شهرستان هریس تا مرز ۱۵۰ تن افزایش می‌یابد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان هریس گفت: آموزش و ترویج و تهیه و توزیع نهاده‌های مربوطه تولیدات زنبورداری شهرستان تا اواخر برنامه ششم توسعه از ۱۴هزار و ۵۰۰ کلنی به ۱۵هزار و ۵۰۰ کلنی ازدیاد یافته و تولید عسل تا مرز ۱۵۰ تن افزایش یابد.

مجلس دهم با تصویب لایحه‌های کارآمدتری نسبت به حل مشکلات قشر کارگری عمل کند

مجلس دهم با تصویب لایحه‌های کارآمدتری نسبت به حل مشکلات قشر کارگری عمل کند

رئیس خانه کارگری ایران گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که قشر کارگر با آن روبه‌رو هستند در کشور درآمد پایین و عدم پرداخت بیمه توسط برخی از کارفرمایان بوده که باید مجلس دهم با تصویب لایحه‌های کارآمدتری نسبت به حل مشکلات قشر کارگری عمل کند.