عملیات جنگی قره باغ متوقف شد

عملیات جنگی قره باغ متوقف شد

وزارت دفاع اذربایجان به فاکت خبر اعلام داشت: ” عملیات های جنگی در جبهه قره باغ از سوی وزارت دفاع ارمنستان از ساعت ۱۲ متوقف شده است”.